React-Native Android Uygulama Publish

Merhabalar,

Bugünkü yazımızda React-Native ile geliştirmiş olduğumuz uygulamamızın apk çıktısını almayı öğreneceğiz.

Uygulamamızı geliştirmeyi tamamladıktan sonra APK alabilmek için öncelikle bir keystore dosyası oluşturmamız gerekiyor. Daha sonra APK’mızı bu keystore dosyasını kullanarak oluşturacağız.

Öncelikle konsol ekranını yönetici olarak başlatıp java klasörüne gidiyoruz. Bendeki ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir.

Sonrasında aşağıdaki satırı kendimize göre güncelleyip yine bu pencere üzerinde çalıştırarak keystore dosyamızı oluşturuyoruz.

keytool -genkey -v -keystore my-release-key.keystore -alias my-key-alias -keyalg RSA -keysize 2048 -validity 10000

Burada my-release-key.keystore ve my-key-alias bölümlerini uygulamamıza göre güncellememiz gerekiyor. Benim çalıştırmış olduğum kod satırı aşağıdaki gibidir.

keytool -genkey -v -keystore hamburgermenu.keystore -alias hamburgermenu -keyalg RSA -keysize 2048 -validity 10000

Bu satırı çalıştırdıktan sonra bizden bir kaç bilgi daha isteyecek. Onun da ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir.

Yukarıdaki işlem tamamlandıktan sonra çalışmış olduğumuz klasör içerisine hamburgermenu.keystore isminde bir keystore dosyası oluşturuluyor. Oluşturulan bu dosyayı proje klasörümüz içerisinde android/app klasörü içerisine kopyalıyoruz.

Kopyalama tamamlandıktan sonra android klasörü içerisine bulunan gradle.properties dosyasına aşağıdaki satırları ekliyoruz.

MYAPP_RELEASE_STORE_FILE=my-release-key.keystore
MYAPP_RELEASE_KEY_ALIAS=my-key-alias
MYAPP_RELEASE_STORE_PASSWORD=*****
MYAPP_RELEASE_KEY_PASSWORD=*****

Bu satırları eklerken File, Alias, Store Password ve Key Password alanlarına yazının başlangıcında keystore oluştururken yazmış olduğumuz bilgileri giriyoruz. Benim eklemiş olduğum alanlar aşağıdaki gibidir.

MYAPP_RELEASE_STORE_FILE=hamburgermenu.keystore
MYAPP_RELEASE_KEY_ALIAS=hamburgermenu
MYAPP_RELEASE_STORE_PASSWORD=123456
MYAPP_RELEASE_KEY_PASSWORD=123456

android/gradle.properties dosyasını güncelledikten sonra android/app/build.gradle dosyasını açıp defaultConfig altına aşağıdaki kod bloğunu olduğu gibi ekliyoruz.

signingConfigs {
    release {
      if (project.hasProperty('MYAPP_RELEASE_STORE_FILE')) {
        storeFile file(MYAPP_RELEASE_STORE_FILE)
        storePassword MYAPP_RELEASE_STORE_PASSWORD
        keyAlias MYAPP_RELEASE_KEY_ALIAS
        keyPassword MYAPP_RELEASE_KEY_PASSWORD
      }
    }
  }

Ekran görüntüsü de aşağıdaki gibidir.

Aynı doküman içerisinde bir de release altına aşağıdaki satırı eklememiz gerekiyor. Aksi taktirde Google Play Store oluşturulan dosyayı yüklememize izin vermeyecektir. Yine oluşturulan dosya adı apk-release.apk yerine apk-release-unsigned.apk şeklinde olacaktır.

signingConfig signingConfigs.release

Yine ekran görüntüsü de aşağıdaki gibidir.

Bu adımı da tamamladıktan sonra artık APK dosyamızı oluşturabiliriz. APK dosyamızı oluşturmaya başlamadan önce tekrar projemizin bulunduğu klasöre gidiyoruz. Sonrasında proje klasörleri arasında bulunan android klasörüne giriyoruz ve aşağıdaki satırı çalıştırıyoruz.

gradlew assembleRelease

Bu satırı çalıştırdıktan sonra APK dosyamızı oluşturmuş olduk. Bu işlem bir kaç dakika sürebilir.

Oluşturulan APK dosyasına aşağıdaki path üzerinden ulaşabilirsiniz.

android\app\build\outputs\apk\release

Bugünkü yazımızda android için APK oluşturmayı anlatmaya çalıştım. İlerleyen yazılarda tekrar görüşmek dileğiyle.

Start the Discussion!

Your email address will not be published. Required fields are marked *